P.V. REZULTATE FINALE CONCURS ȘOFER

ASAS ICDEAPA Galati

PROCES VERBAL

privind rezultatele finale obţinute de candidații participanți la concursul organizat în perioada 27-29.10.2020, pentru ocuparea postului vacant de șofer din cadrul Compartimentului mecano-energetic

Punctajul final calculat ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la probele scrisă și practică obținut de candidați este următorul:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj final obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1

BILEC DANIEL

74,33

RESPINS

Al 6-lea clasat

2

COSTIN LAURENȚIU NELU

91,49

ADMIS

3

MOCANU MARCEL

81,16

RESPINS

Al 3-lea clasat

4

MOROEANU IVAN

83,16

RESPINS

Al 2-lea clasat

5

NEGRUȚ IONEL

78,65

RESPINS

Al 5-lea clasat

6

POPA CIPRIAN

78,66

RESPINS

Al 4-lea clasat

COMISIA DE CONCURS:

Statut

Nume şi prenume

Preşedinte

Ing. Nistorencu Mircea-Gheorghe

Membru

Șofer Marcu Ionel

Membru

Asistent Bocănială Ion

Secretar

Insp.Constantin Camelia

Facebook

ANUNȚ IMPORTANT!

În contextul sanitar creat de pandemia de COVID-19, accesul în incinta sediului I.C.D.E.A.P.A. Galați, va fi permis conform legislației în vigoare doar persoanelor care fac dovada vaccinării sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile prin intermediul certificatului digital al UE privind  COVID-19, care va fi scanat de personalul propriu al instituției, sau persoanelor care fac dovada unui rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau a unui rezultat negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.