Prezenți la Congresul Științific Internațional Life Science Today for Tomorrow

În cadrul Congresului Științific Internațional „Life Sciences Today for Tomorrow” organizat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din perioada 20-21 octombrie 2022 cercetătorii ICDEAPA Galați (CS ing. Liliana Athanasopoulos, ACS ing Dănuț Mirea) au prezentat lucrările colective: „Preliminary results on the use of decapsulated cycts, nauplii and enriched artemia nauplii in…

Conferința internațională Biodiversitatea – garanție a securității alimentației și siguranței alimentelor

La Conferința internațională Biodiversitatea – garanție a securității alimentației și siguranței alimentelor desfășurată la Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – Șișești”, în 13 octombrie 2022, ICDEAPA GALAȚI a prezentat lucrarea „Creșterea racului de lac (Astacus Leptodactylus)în policultură cu specii de ciprinide – suport în biodiversitate” autori CS III dr. ing. ELENA EUGENIA…

Workshop Reproducerea artificială la sturioni

În data de 11 octombrie a avut loc la sediul ICDEAPA Galați workshop-ul privind „Reproducerea arficială la sturioni” din cadrul proiectului sectorial de cercetare științifică intitulat „Cercetări privind ameliorarea, protecția și conservarea resurselor genetice din apele interioare și din acvacultura României” – ADER 13.1.1 care s-a derulat în perioada 2019-2022, în cadrul Planului sectorial ADER…

Regional Workshop: Technology innovation and market opportunities și PolFish 2022

Organizația pentru Dezvoltarea Pescuitului și Agriculturii în Europa (EUROFISH) împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Polonia, Institutul Național de Cercetare a Pescuitului Marin (MIR) și cu Asociația Procesatorilor de Pește din Polonia au organizat workshopul regional Technology Innovation and Market Opportunities din Gdansk. Scopul principal al reuniunii a fost acela de a oferi…

Facebook

ANUNȚ IMPORTANT!

În contextul sanitar creat de pandemia de COVID-19, accesul în incinta sediului I.C.D.E.A.P.A. Galați, va fi permis conform legislației în vigoare doar persoanelor care fac dovada vaccinării sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile prin intermediul certificatului digital al UE privind  COVID-19, care va fi scanat de personalul propriu al instituției, sau persoanelor care fac dovada unui rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau a unui rezultat negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.