P.V. PROBA SCRISA INGINER TEHNOLOG IN ZOOTEHNIE Octombrie 2020

ASAS ICDEAPA Galati

PROCES VERBAL

privind rezultatele obţinute la proba scrisă susținută de candidații participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer tehnolog în zootehnie 1A din cadrul Laboratorului experimental Brateș

Punctajul final calculat ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă de către candidați este următorul:

Nr. crt.

Candidat

PUNCTAJ

FINAL OBŢINUT

REZULTATUL

ADMIS/RESPINS

OBSERVAȚII

1

CUSTURĂ DIDEL-AURELIAN

93,33

ADMIS

CU DREPT DE CONTESTARE PANA LA DATA DE 30.10.2020, ORA 10,00.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

COMISIA DE EXAMINARE:

– CS ing. Stanciu Sorin-Ștefan – preşedinte

– ACS, ing. Ion Gabriel – membru

– Ing. Nistorencu Mircea – Gheorghe – membru

Facebook

ANUNȚ IMPORTANT!

În contextul sanitar creat de pandemia de COVID-19, accesul în incinta sediului I.C.D.E.A.P.A. Galați, va fi permis conform legislației în vigoare doar persoanelor care fac dovada vaccinării sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile prin intermediul certificatului digital al UE privind  COVID-19, care va fi scanat de personalul propriu al instituției, sau persoanelor care fac dovada unui rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau a unui rezultat negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.