Bibliografie expert achiziții

ASAS ICDEAPA Galati

BIBLIOGRAFIE
CONCURS POST EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 1A ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE

  • LEGEA NR. 98 / 2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE;
  • HOTARAREA GUVERNULUI NR. 395 / 2016 – NORME METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR REFERITOARE LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/ACORDULUI-CADRU DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
  • LEGEA NR. 101 / 2016 PRIVIND PRIVIND REMEDIILE ŞI CĂILE DE ATAC ÎN MATERIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ, A CONTRACTELOR SECTORIALE ŞI A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI ŞI CONCESIUNE DE SERVICII, PRECUM ŞI PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
  • O.G. 98/2017 PRIVIND FUNCŢIA DE VERIFICARE A ASPECTELOR PROCEDURALE AFERENTE PROCESULUI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ, A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE ŞI A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE SERVICII CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
  • O.U.G NR. 58/2016 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE CU IMPACT ASUPRA DOMENIULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE.

 

Facebook

ANUNȚ IMPORTANT!

În contextul sanitar creat de pandemia de COVID-19, accesul în incinta sediului I.C.D.E.A.P.A. Galați, va fi permis conform legislației în vigoare doar persoanelor care fac dovada vaccinării sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile prin intermediul certificatului digital al UE privind  COVID-19, care va fi scanat de personalul propriu al instituției, sau persoanelor care fac dovada unui rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau a unui rezultat negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.